หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
แผนอัตรากำลัง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566 [ 5 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 42  
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี [ 19 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 (ปรับปรุง ครั้งที่ 2) พ.ศ. 2563 [ 5 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 18 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 34  
 
เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563 (ปรับปรุงครั้งที่ 1) [ 8 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 69  
 
ประกาศ อบต.อุทัยเก่า เรื่องการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 29 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 54  
 
  (1)