หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รายงานการประชุมสภา
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ [ 3 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 [ 15 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 15 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 [ 15 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 [ 15 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 15 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 [ 15 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 15 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 15 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 1 [ 22 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 18  
 
  (1)     2