หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 19 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 36  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 19 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 39  
 
ประกาศคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า [ 5 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 42  
 
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม [ 8 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 33  
 
มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 8 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 34  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองท้องถิ่น [ 8 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 43  
 
มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 8 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 44  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 8 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 47  
 
ประกาศ เรื่อง การจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส [ 6 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 36  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 7 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 37  
 
   1      2     (3)     4