หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
แผนการดำเนินงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 29 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 [ 2 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
แผนการใช้จ่ายเงินสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 26 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 37  
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
ประกาศแผนการใช้จ่ายงบประมาณ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
แผนการใช้จ่ายเงินกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า ไตรมาสที่ 2 [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 34  
 
แผนการใช้จ่ายเงินกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า ไตรมาสที่ 1 [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 34  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 [ 23 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 [ 12 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 34  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 [ 3 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 34  
 
  (1)     2