หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 29 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 58  
 
ประกาศ เรื่องการใช้แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2561-2563) [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 19 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า เรื่อง นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล [ 19 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
เรื่อง พนักงงานส่วนตำบล (ครู คศ.1) พ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ [ 10 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 58  
 
  (1)