หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล อุทัยเก่า ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
วัดแจ้ง
วัดหัวเมือง
สถานีอนามัยตำบลอุทัยเก่า
ศูนย์การเรียนรู้ในตำบล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอุทัยเก่า
“ พัฒนาแหล่งน้ำ มุ่งมั่นเกษตรปลอดภัย รายได้พอเพียง
แหล่งวัฒนธรรมเมืองประวัติศาสตร์
สังคมน่าอยู่ สู่ประชาธิปไตย ”
วิสัยทัศน์ อบต.อุทัยเก่า
นายชินภัทร พันธุ์หวยพงศ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า
ยินดีต้อนรับ
เข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า
องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่ายินดีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน เพื่อนำมาต่อยอดในการพัฒนาตำบลให้น่าอยู่ และมีการพัฒนาที่ดีต่อไป
ติดต่อ โทร : 0-5653-1763
องค์การบริหารส่วนตำบล
อุทัยเก่า
อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
1
2
3
4
5
 
 
 
No Gift Policy // ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า ใสสะอาด 2566 และงดรับ งดให้ ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
 
 


งานแถลงข่าวงานบุญเดือนสาม สืบสานประเพณีวิถีชาวอู่ไทประจำปี 2566 [ 27 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 24 


ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 [ 25 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 24 


ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบร [ 29 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 81 


ประชุมการขับเคลื่อนโครงการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 24 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 112 


โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2 [ 24 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 126 


โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยา [ 11 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 83 


วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นายชินภัทร พันธุ์หวยพงศ์ นายก อบต.อุทัยเก่า ร่วมประชุมห [ 10 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 84 


ประมวลภาพกิจกรรม โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 วันอังคาร ที่ 8 พฤศจิ [ 9 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 119 


วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ประชุมการจัดทำแผนสุขภาพชุมชนกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดั [ 7 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 105 


ประชุมซักซ้อมก่อนกิจกรรม โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 [ 4 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 92 


วันที่ 31 ตุลาคม 2565 นายชินภัทร พันธุ์หวยพงศ์ นายก อบต.อุทัยเก่า ร่วมประชุมหัวห [ 31 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 102 


วันที่27 ตุลาคม 2565 นายชินภัทร พันธุ์หวยพงศ์ นายก อบต.อุทัยเก่า ร่วมประชุมคณะกร [ 27 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 95 


วันที่ 23 ตุลาคม 2565 นายชินภัทร พันธุ์หวยพงศ์ นายก อบต.อุทัยเก่า พร้อมด้วยคณะผู [ 23 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 91 


วันที่ 10 ตุลาคม 2565 นายชินภัทร พันธุ์หวยพงศ์ นายก อบต.อุทัยเก่า พร้อมด้วยคณะผู [ 10 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 73 


วันที่ 10 ตุลาคม 2565 ว่าที่ร้อยตรีชยพล อัครจิรากุล นายอำเภอหนองฉาง นายชินภัทร พ [ 10 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 71 


ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า เชิญชวนร่วมโครงการสืบสานประเพณีตักบ [ 7 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 172 
 
 


ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักปลัด องค์การบริหาร [ 2 ก.พ. 2566 ]จ้างเหมาบริการจัดหารถแห่นาคในขบวนพร้อมตกแต่ง และจั [ 1 ก.พ. 2566 ]ซื้อหนังสือพิมพ์ (ไทยรัฐ) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕ [ 31 ม.ค. 2566 ]จ้างเหมาบริการจัดทำริ้วขบวนองค์การบริหารส่วนตำบลอุ [ 31 ม.ค. 2566 ]

 
กลุ่มตะกร้าหวายเทียม
 
 
 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ กจ.  [ 3 ก.พ. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดการพลังงานในองค์กรด้วยระบบดิจิทัลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กสว. มท 0820.2/ว487 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ก.พ. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนกุมภาพันธ์ 2566) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว354 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ก.พ. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ งวดที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2566) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/1740 - 1743 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ก.พ. 2566 ]
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบข้อมูลรายเดือน ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว485  [ 3 ก.พ. 2566 ]
เร่งรัดการส่งคืนเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว429  [ 2 ก.พ. 2566 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) รุ่นที่ 1 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว468  [ 2 ก.พ. 2566 ]
เกณฑ์การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2566 รอบคัดเลือก กสว. มท 0820.2/ว283 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 2 ก.พ. 2566 ]
การจัดส่งรายชื่อและรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) กศ. มท 0816.4/ว481 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [รายชื่อ] [คู่มือการใช้งาน]  [ 2 ก.พ. 2566 ]
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กค. มท 0803.3/ว477 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ก.พ. 2566 ]
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.อุทัยเก่า พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การให้บริการประชาชน
  การคมนาคม
  ไฟฟ้าสาธารณะเพื่อความปลอดภัย
  ปัญหาด้านการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร
  คุณภาพชีวิตของประชาชน
  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ต.ค. 2553
 
 
 
 
     
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบร [ 1 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 14 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบร [ 31 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 13 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริก [ 31 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 21 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริก [ 31 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 18 
 
อบต.หนองจอก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เม [ 7 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองจอก จดหมายข่าว ประเดือน มกราคม 25656 [ 7 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.ทุ่งโพ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉางประชาสัมพันธ์เตือนการระบาดโรคและแมลงศัตรูพืช แมลงบั่ว ศ [ 7 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.ทัพหลวง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างผนังกั้นน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านป่าอู โดยวิธีเฉพาะ [ 7 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.ท่าโพ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลหมกแถว [ 7 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองขาหย่าง เชิญเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 [ 7 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองจอก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมารถบรรทุก ขนาด ๑๐ ล้อ เพื่อขนน้ำกากส่าเข้มข้น [ 7 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.สุขฤทัย ยกเลิกประกาศเชิญชวนโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองสี่เหลี่ยม - บ [ 7 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.ลานสัก [ 7 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.ลานสัก องค์การบริหารส่วนตำบลลานสักได้จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร ขององค์การบริหา [ 7 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 3 
 
     
 
 
 
วัดแจ้ง
วัดหัวเมือง
 
 
 
อัตราค่าเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 7 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 2 
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 7 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 2 
การจัดเวทีเสวนาออนไลน์ระดับนานาชาติ เรื่อง การมีส่วนร่วมของเยาวชนในการปกครองส่วนท้องถิ่น [ 7 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 3 
การจัดส่งรายชื่อและรายงานการประเมินตนเองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) [ 7 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 3 
ถอดบทเรียนการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา นวัตกรรมการศึกษาแห่งชีวิต [ 7 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 4 
การขับเคลื่อนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถส.) [ 7 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 8 
ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานการดำเนินโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [ 7 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 15 
ขอเชิญประชุมพัฒนาศักยภาพแกนนำ (ครู ก) ในการจัดกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ด้านสุขภาพ (4D) ให้แก่พ่อแม่ ผู้ปกครอง ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย [ 7 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 11 
แนวทางการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิ ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด [ 7 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 20 
ผู้บริหารสถานศึกษาขอใช้สิทธิประเมินผลงานเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2565 [ 7 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 12 
 
 
 
ฝากแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมพัฒนาที่ดินด้วยนะครับ1 (19 ก.ย. 2565)    อ่าน 1915  ตอบ 0  
บริการ ส่งเอกสารไปต่างประเทศ (18 พ.ค. 2565)    อ่าน 212  ตอบ 0  
ขออนุญาตสร้างบ้าน (31 มี.ค. 2565)    อ่าน 17509  ตอบ 3  
ใครเป็นลูกศิษศ์หลวงพ่อ(พระครูอุปการโกวิท)แอ๋ว วัดหัวเมือง ต.อุทัยเก่า อ.หนองฉาง (15 มี.ค. 2565)    อ่าน 10457  ตอบ 28  
 


 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 093-048-5917
  องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110 โทรศัพท์ : 056-531-763
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า
  จำนวนผู้เข้าชม 17,905,683 เริ่มนับ 20 ต.ค. 2553 จัดทำโดย : Naxsolution
  แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10