หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล อุทัยเก่า ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
วัดแจ้ง
วัดหัวเมือง
สถานีอนามัยตำบลอุทัยเก่า
ศูนย์การเรียนรู้ในตำบล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอุทัยเก่า
“ พัฒนาแหล่งน้ำ มุ่งมั่นเกษตรปลอดภัย รายได้พอเพียง
แหล่งวัฒนธรรมเมืองประวัติศาสตร์
สังคมน่าอยู่ สู่ประชาธิปไตย ”
วิสัยทัศน์ อบต.อุทัยเก่า
นายชินภัทร พันธุ์หวยพงศ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า
ยินดีต้อนรับ
เข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า
องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่ายินดีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน เพื่อนำมาต่อยอดในการพัฒนาตำบลให้น่าอยู่ และมีการพัฒนาที่ดีต่อไป
ติดต่อ โทร : 0-5653-1763
องค์การบริหารส่วนตำบล
อุทัยเก่า
อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
1
2
3
4
5
 
 
 
No Gift Policy // ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า ใสสะอาด 2565 และงดรับ งดให้ ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
 
 


ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 70 พรรษา [ 1 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 38 


วันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายชินภัทร พันธุ์หวยพงศ์ นายก อบต.อุทัยเก่า พร้อมด้วยค [ 27 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 53 


โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของ คณะผู้บ [ 27 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 52 


วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 นายชินภัทร พันธุ์หวยพงศ์ นายก อบต.อุทัยเก่า เป็นประธานในพ [ 27 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 45 


ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี [ 26 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 45 


วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 นายชินภัทร พันธุ์หวยพงศ์ นายก อบต.อุทัยเก่า เป็นประธานใน [ 25 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 34 


โครงการรรรงค์ บ้าน โรงเรียน ชุมชน ปลอดลูกน้ำยุงลาย [ 20 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 36 


ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี [ 19 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 32 


โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ประจำปีงบป [ 8 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 59 


โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร.ส [ 6 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 56 


วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก [ 4 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 57 


โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัยและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565 [ 30 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 54 


กิจกรรมเพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม [ 28 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 57 


กิจกรรมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทางตามหละกการ 3 Rs (Reduce,Reuse,Recycle) [ 28 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 58 


กิจกรรมการรับสมัครเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)และให้ความรู้ในบทบ [ 28 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 58 


กิจกรรมของกลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ผอถล.) เพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรื่องขย [ 28 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 35 
 
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังสูงระบบป [ 11 ส.ค. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังสูงระบบป [ 11 ส.ค. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ ของกองคลัง [ 10 ส.ค. 2565 ]ซื้อยางรถยนต์ พร้อมเปลี่ยนยางรถยนต์และตั้งศูนย์ถ่ว [ 9 ส.ค. 2565 ]

 

กระบะกล้วยไม้
 
 
 
​แจ้งมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2453  [ 11 ส.ค. 2565 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามกรอบหลักสูตรการศึกษา ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว2467 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ส.ค. 2565 ]
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สถ. พ.ศ. 2566 - 2570 ด่วนที่สุด สบ.พถ. มท 0807.2/ว2455  [ 11 ส.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือทางวิชาการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร (พัฒนาศักยภาพด้านการจัดการระบบสุขภาพท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมให้กับกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด สำหรับเตรียมความพร้อมรองรับการถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ฯ) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2446  [ 11 ส.ค. 2565 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ในศตวรรษที่ 21 เพื่อการเป็นผู้นำทางวิชาการ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว2460  [ 11 ส.ค. 2565 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม) สน.บถ. มท 0809.4/ว2463 [รายชื่อ]  [ 11 ส.ค. 2565 ]
กำหนดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2452  [ 11 ส.ค. 2565 ]
ขอเลื่อนกำหนดวันรายงานข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศครั้งแรก ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2449  [ 11 ส.ค. 2565 ]
ขอแจ้งเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ ของผู้ประสานงานโครงการ รายนายณรงค์ศักดิ์ สุขสำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติ กสว. มท 0820.3/ว2445 [เอกสารแนบ]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
ขยายระยะเวลาการลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2444 [คู่มือฯ]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.อุทัยเก่า พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การให้บริการประชาชน
  การคมนาคม
  ไฟฟ้าสาธารณะเพื่อความปลอดภัย
  ปัญหาด้านการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร
  คุณภาพชีวิตของประชาชน
  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ต.ค. 2553
 
 
 
 
     
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้ [ 4 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 81 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้า [ 4 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 76 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริก [ 26 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 8 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริก [ 26 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 7 
 
ทต.ลานสัก #ข่าวกิจกรรม ประจำวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 [ 15 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.เขากวางทอง [ 15 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.ไผ่เขียว ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ (งานก่อสร้าง) โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรี [ 15 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
อบต.ประดู่ยืน โครงการเชิงสัมนาปฏิบัติการ โรงเรียนผู้สูงอายุประจำปี 2565 [ 15 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.ประดู่ยืน ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ยืนสามัญสมัยที่3 ครั้งที่1 ประจำปี2565 [ 15 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.ท่าโพ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนดินโดยเสริมผิวจราจรดินลูกรังฯ หมู่ที่ 2 ตำบ [ 15 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.ลานสัก โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ [ 15 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
อบต.หนองนางนวล ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสท [ 15 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.ลานสัก องค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก ได้จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก สมัยวิ [ 15 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองหลวง กำหนดวันตรวจรับงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหนองแว่น(ซอย 4) [ 15 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
 
     
 
 
 
วัดแจ้ง
วัดหัวเมือง
 
 
 
การสำรวจข้อมูลถนนและแหล่งกักเก็บน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย ด่วนที่สุด [ 15 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
หารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2565 [ 15 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 7 
โครงการอบรมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 15 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 7 
ขอส่งฐานข้อมูลป่าชุมชนที่มีศักยภาพด้านการพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ [ 15 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
แจ้งผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) กรณีปรับปรุงรอบเดือนเมษายน 2563 [ 15 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนี พันปีหลวง รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น [ 15 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 28 
แผนปฏิบัติงานภาคสนามการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานบริหารจัดการแหล่งกักเก็บน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 52 
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GP เพิ่มเติม [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 88 
การอบรมออนไลน์หลักสูตร Gender Equality and Womens Empowerment ระหว่างกรมส่งเเสริมการปกครองท้องถิ่นและ UNDP [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 55 
ขอประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 61 
 
 
 
ฝากแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมพัฒนาที่ดินด้วยนะครับ1 (29 มิ.ย. 2565)    อ่าน 1716  ตอบ 0  
บริการ ส่งเอกสารไปต่างประเทศ (18 พ.ค. 2565)    อ่าน 71  ตอบ 0  
ขออนุญาตสร้างบ้าน (31 มี.ค. 2565)    อ่าน 12120  ตอบ 3  
ใครเป็นลูกศิษศ์หลวงพ่อ(พระครูอุปการโกวิท)แอ๋ว วัดหัวเมือง ต.อุทัยเก่า อ.หนองฉาง (15 มี.ค. 2565)    อ่าน 10047  ตอบ 28  
 


 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 083-048-5917
  องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110 โทรศัพท์ : 056-531-763
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า
  จำนวนผู้เข้าชม 15,390,270 เริ่มนับ 20 ต.ค. 2553 จัดทำโดย : Naxsolution
  แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10