ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.อุทัยเก่า
 
 
 
     
 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกนและแก้ไขปัหายาเสพติด กิจกรรมติดตั้งกล้องวงจรปิด (cctv) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 28 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 5 
 
ขอความอนุเคราะห์แจ้งอปท.ส่งผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม (ด่วนที่สุด) [ 26 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 139 
 
แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ กรณีเร่งด่วน (ด่วนที่สุด) [ 26 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 277 
 
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณปี พ.ศ. 2557 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน [ 26 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 73 
 
การรายงานการจัดซื้อจัดจ้างเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี งปม. 2558 [ 25 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 158 
 
แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ 2 (ด่วนที่สุด) [ 21 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 340 
 
แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ (ด่วนที่สุด) [ 20 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 337 
 
[1] [2] [3] [4] [5] ....หน้าสุดท้าย >> [415]
 
     
 
 
 
  สงวนสิขสิทธิ์ @ องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า จ.อุทัยธานี โทร : 056-531-763
  จำนวนผู้เข้าชม 0387477 เริ่มนับ 20 ต.ค. 2553
  จัดทำโดย : NAXsolution