ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.อุทัยเก่า
 
 
 
     
 
การโอนจัดสรรงบประมาณที่ขอกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายการเงินเดือนและเงินสวัสดิการ สำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก [ 19 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 238 
 
การเร่งรัดติดตามการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ด่วนที่สุด) [ 19 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 81 
 
กำชับรายงานผลการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2556 [ 14 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 111 
 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม (1 ใน 9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนเมษายน 2558 (ด่วนที่สุด) [ 11 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 165 
 
ประชาสัมพันธ์ โครงการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ พร้อมเสนอชื่อชุมชน หน่วยงาน องค์กรที่เห็นสมควรได้รับการพิจารณา [ 27 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 6 
 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการขอยกเว้นเดินทางไปราชการต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถื่น (ด่วนที่สุด) [ 27 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 10 
 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ค่าบำเหน็จ บำนาญ ไตรมาส 3 เพิ่มเติม [ 27 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 10 
 
[1] [2] [3] [4] [5] ....หน้าสุดท้าย >> [474]
 
     
 
 
 
  สงวนสิขสิทธิ์ @ องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า จ.อุทัยธานี โทร : 056-531-763
  จำนวนผู้เข้าชม 0436545 เริ่มนับ 20 ต.ค. 2553
  จัดทำโดย : NAXsolution