ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.อุทัยเก่า
 
 
 
     

 
 
แจ้งการโอนภาษีมูลค่าเพิ่มฯ ตาม พ.ร.บ.การกระจายอำนาจฯ งวดที่ 12 ปี งปม. 2559 [ 18 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 41 
 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มฯ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต เดือน ธ.ค. 59 [ 18 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 33 
 
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลกำลังคนภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 17 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 122 
 
แผนปฏิบัติการ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" [ 16 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 56 
 
โครงการฝึกอบรมข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2560 (ด่วนที่สุด) [ 19 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 8 
 
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลข้อกำหนดท้องถิ่นเกี่ยวกับการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์(ด่วนที่สุด) [ 18 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 32 
 
เร่งรัดการบันทึกแบบสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) [ 18 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 33 
 
การสนับสนุนการตรวจติดตามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ [ 18 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 28 
 
[1] [2] [3] [4] [5] ....หน้าสุดท้าย >> [587]
 
 
 
 
  สงวนสิขสิทธิ์ @ องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า จ.อุทัยธานี โทร : 056-531-763
  จำนวนผู้เข้าชม 686,212 เริ่มนับ 20 ต.ค. 2553
  จัดทำโดย : NAXsolution