ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.อุทัยเก่า
 
 
 
     

 
 
ข้อที่ปรับปรุง แก้ไข และอธิบายเพิ่มเติม แบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท. 2559 [ 19 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 141 
 
การฝึึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านกฎหมายผังเมือง กฎหมายควบคุมอาคารให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2559 (ด่วนที่สุด) [ 13 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 217 
 
สำรวจสมุนไพร การนำสมุนไพรมาใช้ประโยชน์และบุคลากรในด้านสมุนไพรในพื้นที่ (ด่วนที่สุด) [ 24 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 39 
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมวิชาการและส่งบทความวิชาการ [ 24 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 19 
 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ [ 24 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 28 
 
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม [ 23 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 91 
 
การสร้างและพัฒนาทีมพ่นเคมีควบคุมโรค (ด่วนที่สุด) [ 23 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 48 
 
แบบฟอร์มการขอรับการสนับสนุนน้ำเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่แคลนน้ำอุปโภคบริโภคในช่วงภัยแล้ง ปี2559 [ 23 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 57 
 
[1] [2] [3] [4] [5] ....หน้าสุดท้าย >> [520]
 
 
 
 
  สงวนสิขสิทธิ์ @ องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า จ.อุทัยธานี โทร : 056-531-763
  จำนวนผู้เข้าชม 550,822 เริ่มนับ 20 ต.ค. 2553
  จัดทำโดย : NAXsolution