ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.อุทัยเก่า
 
 
 
     

 
 
ประชาสัมพันธ์สมุดภาพ รัฐบาลเพื่อประชาชน [ 4 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 39 
 
แจ้งโอนเงินค่าภาคหลวงปิโตเลียม งวดที่ 1/2559 [ 4 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 75 
 
ซักซ้อมความเข้าใจมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพิ่มเติม ด่วนที่สุด [ 1 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 161 
 
การบูรณาแผนงานโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ (ด่วนที่สุด) [ 5 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 22 
 
แนวทางการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก ในการป้องกันควบคุมวัณโรค เอดส์ ซิฟิลิส โรคเรื้อน มาลาเรีย และโรคพยาธิใบไม้ในตับ (ด่วนที่สุด) [ 5 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 21 
 
การฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐ และ LTAX GIS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 5 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 28 
 
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพพรรดิมาลา ประจำปี 2559 (ด่วนที่สุด) [ 5 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 43 
 
การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ด่วนที่สุด [ 4 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 49 
 
[1] [2] [3] [4] [5] ....หน้าสุดท้าย >> [489]
 
 
 
 
  สงวนสิขสิทธิ์ @ องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า จ.อุทัยธานี โทร : 056-531-763
  จำนวนผู้เข้าชม 0494918 เริ่มนับ 20 ต.ค. 2553
  จัดทำโดย : NAXsolution