ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.อุทัยเก่า
 
 
 
     

 
 
การดำเนินการโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด) [ 27 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 89 
 
สำรวจสถานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ด่วนที่สุด) [ 23 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 95 
 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ.2551 [ 30 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 12 
 
การป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายต่อการบินและอากาศยานจากการปล่อยโคมลอย/โคมควันและการจุดบั้งไฟ [ 30 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 11 
 
การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูฝน [ 30 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 16 
 
ขอให้ตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุงข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น [ 30 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 26 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการ เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2559 [ 30 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 21 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟู/ผู้ติดยาเสพติด และส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัด ครั้งที่ 4 [ 30 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 19 
 
[1] [2] [3] [4] [5] ....หน้าสุดท้าย >> [530]
 
 
 
 
  สงวนสิขสิทธิ์ @ องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า จ.อุทัยธานี โทร : 056-531-763
  จำนวนผู้เข้าชม 566,208 เริ่มนับ 20 ต.ค. 2553
  จัดทำโดย : NAXsolution