ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.อุทัยเก่า
 
 
 
     

 
 
การแก้ไขข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบียยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ด่่วนที่สุด) [ 22 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 88 
 
เน้นย้ำมาตรการป้องกันควบุคุมโรคระบาดในสัตว์ปีก [ 25 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 20 
 
การคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ด่วนมาก) [ 25 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 48 
 
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [ 25 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 31 
 
การดำเนินการตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 12 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 [ 24 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 27 
 
ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน [ 24 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 72 
 
โครงการประกวดคำขวัญส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนมาก) [ 23 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 62 
 
การดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ [ 23 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 37 
 
[1] [2] [3] [4] [5] ....หน้าสุดท้าย >> [547]
 
 
 
 
  สงวนสิขสิทธิ์ @ องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า จ.อุทัยธานี โทร : 056-531-763
  จำนวนผู้เข้าชม 584,732 เริ่มนับ 20 ต.ค. 2553
  จัดทำโดย : NAXsolution