ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.อุทัยเก่า
 
 
 
     
 
แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น [ 1 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 112 
 
ซักซ้อมการส่งเงินสมทบ กบท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ด่วนมาก) [ 30 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 87 
 
มาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว (ด่วนที่สุด) [ 30 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 50 
 
ขอเชิญประชุม [ 29 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 169 
 
ขอเชิญประชุม (ด่วนที่สุด) [ 26 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 220 
 
การโอนเงินงบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (24 ก.ย. 57) [ 24 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 283 
 
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ (ด่วนที่สุด) [ 19 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 120 
 
[1] [2] [3] [4] [5] ....หน้าสุดท้าย >> [395]
 
     
 
 
 
  สงวนสิขสิทธิ์ @ องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า จ.อุทัยธานี โทร : 056-531-763
  จำนวนผู้เข้าชม 0352832 เริ่มนับ 20 ต.ค. 2553
  จัดทำโดย : NAXsolution