ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.อุทัยเก่า
 
 
 
     

 
 
ประชุมชี้แจงการจัดทำรายงานการจัดซื้อจัดจ้างฯ (ด่วน) [ 20 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 155 
 
การรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด) [ 20 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 144 
 
การเตรียมการป้องกันอุบัติภัยในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง 2558 (ด่วนที่สุด) [ 26 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 20 
 
การสนับสนุนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หนังสือบ้านที่พ่อสร้าง (ด่วนมาก) [ 25 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 30 
 
ขอความร่วมมือการขับเคลื่อนนโยบายผักและผลไม้ปลอดภัยในตลาดท้องถิ่น (ด่วนมาก) [ 25 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 28 
 
ขอความอนุเคราะห์ในการดำเนินการตรวจสอบสถานะของผู้มืสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฏรให้แก่ อปท.(ด่วนที่สุด) [ 24 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 55 
 
การรายงานผลการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ในส่วนของอปท.(ด่วนที่สุด) [ 24 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 46 
 
การติดต่อสอบถามการปฏิบัติงานด้านทะเบียนพาณิชย์ [ 23 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 69 
 
[1] [2] [3] [4] [5] ....หน้าสุดท้าย >> [472]
 
 
 
 
  สงวนสิขสิทธิ์ @ องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า จ.อุทัยธานี โทร : 056-531-763
  จำนวนผู้เข้าชม 0480249 เริ่มนับ 20 ต.ค. 2553
  จัดทำโดย : NAXsolution