ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.อุทัยเก่า
 
 
 
     
 
สำรวจข้อมูลเงินเดือน และค่าจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด) [ 19 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 127 
 
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ (ด่วนที่สุด) [ 19 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 55 
 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับรอบการประเมินที่2 ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2557(1เมษายน2557ถึงวันที่30กันยายน2557) [ 15 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 156 
 
การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับศูนย์ฑัฒนาเด็กเล็ก ปีงปม. พ.ศ. 2557 (งวดที่ 3) [ 12 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 310 
 
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักาาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ด่วนที่สุด) [ 11 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 192 
 
หารือแนวทางการอุดหนุนเงินโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนภาค ๕ ครั้งที่ ๓๑ "หริภุญไชยเกมส์" [ 19 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 34 
 
สำรวจข้อมูลข้าราชการครูผู้ดุแลเด็กหรือผู้ได้รับมอบหมายเข้ารับการอบรม [ 19 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 67 
 
[1] [2] [3] [4] [5] ....หน้าสุดท้าย >> [390]
 
     
 
 
 
  สงวนสิขสิทธิ์ @ องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า จ.อุทัยธานี โทร : 056-531-763
  จำนวนผู้เข้าชม 0346226 เริ่มนับ 20 ต.ค. 2553
  จัดทำโดย : NAXsolution