ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.อุทัยเก่า
 
 
 
     

 
 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มฯ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต เดือนก.ย. 59 (ด่วนที่สุด) [ 28 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 50 
 
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจฯ ประจำปี งปม. 2560 (หลักเกณฑ์การจัดสรรภาษ๊ฯ) [ 28 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 14 
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์อินโฟกราฟิก (Infographic) ไอโอดีน [ 28 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 10 
 
แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานและความต้องการก่อสร้าง/ปรับปรุงประปาและถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ด่วนมาก) [ 28 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 20 
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่อปท. เงินอุดหนุนศพด.งวดที่ 5 (ด่วนที่สุด) [ 28 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 31 
 
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ด่วนที่สุด) [ 28 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 22 
 
แนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 28 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 22 
 
การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวด 4/2559 [ 26 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 78 
 
[1] [2] [3] [4] [5] ....หน้าสุดท้าย >> [557]
 
 
 
 
  สงวนสิขสิทธิ์ @ องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า จ.อุทัยธานี โทร : 056-531-763
  จำนวนผู้เข้าชม 601,592 เริ่มนับ 20 ต.ค. 2553
  จัดทำโดย : NAXsolution