ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.อุทัยเก่า
 
 
 
     
 
ติดตามการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ด่วนที่สุด) [ 27 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 18 
 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามพ.ร.บ.กระจายอำนาจฯ งวดที่ 2/2558 (ด่วนที่สุด) [ 24 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 146 
 
การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ด่วนมาก) [ 23 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 70 
 
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ [ 23 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 89 
 
การนำส่งรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นิติกรรมที่ดิน) ก.พ.58 [ 23 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 70 
 
การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบวงเงินค่าครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(ด่วนที่สุด) [ 27 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 6 
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี2558(ด่วนที่สุด) [ 27 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 6 
 
[1] [2] [3] [4] [5] ....หน้าสุดท้าย >> [455]
 
     
 
 
 
  สงวนสิขสิทธิ์ @ องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า จ.อุทัยธานี โทร : 056-531-763
  จำนวนผู้เข้าชม 0420028 เริ่มนับ 20 ต.ค. 2553
  จัดทำโดย : NAXsolution