ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.อุทัยเก่า
 
 
 
     
 
การสำรวจข้อมูลงานสาธารณสุขท้องถิ่น [ 28 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 93 
 
ซักซ้อมการส่งเงินสมทบ ก.บ.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ด่วนมาก) [ 27 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 100 
 
การรายงาน ขรก.ส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญ ซึ่งมีอายุจะครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปี งปม. พ.ศ. 2559 [ 27 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 71 
 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ.กระจายอำนาจฯ งวดที่ 8/2558 [ 27 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 114 
 
การดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (คู่มือ) [ 26 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 214 
 
ผลการพิจารณาอนุมัติคอมพิวเตอร์ไม่เกิน 10 ล้านบาท เดือน ส.ค.58 [ 1 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 6 
 
คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในส่วนของกระบวนงานที่ส่วนกลางเป็นผู้อนุญาต [ 1 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 25 
 
[1] [2] [3] [4] [5] ....หน้าสุดท้าย >> [509]
 
     
 
 
 
  สงวนสิขสิทธิ์ @ องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า จ.อุทัยธานี โทร : 056-531-763
  จำนวนผู้เข้าชม 0457165 เริ่มนับ 20 ต.ค. 2553
  จัดทำโดย : NAXsolution